Ga naar de inhoud
Winkels en bedrijven bereikbaar

In de eerste afsluiting van de Wilhelminaweg hebben wij het verzoek van de winkeliersvereniging ontvangen om verkeersborden te plaatsen met ‘Winkels en bedrijven bereikbaar’. Dit om duidelijk aan te geven dat alle winkels en bedrijven bereikbaar zijn voor publiek. Voor aanvang van de tweede afsluiting zullen er weer borden geplaatst worden om bereikbaarheid te verduidelijken. Mocht u als ondernemer en/of bewoner vragen of opmerkingen hebben laat het dan direct weten! De Wilhelminaweg wordt op 25 maart 2024 tijdelijk weer afgesloten. Dit komt omdat aan de Wilhelminaweg weer werkzaamheden aan het riool verricht gaan worden. Het geheel van de werkzaamheden zal duren tot 28 juni 2024. Daarna is de Wilhelminaweg weer bereikbaar voor verkeer.

Herinrichting

Oranjebuurt

Oranjebuurt

Dieren

Start: 30 augustus 2021

Gereed: 1 januari 2025

Op deze website vindt u meer informatie over de herinrichting van de Oranjebuurt in Dieren. De riolering in deze wijk is aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Omdat de straat open moet, kijkt de gemeente ook direct kritisch naar de herinrichting van de openbare ruimte.

Het ontwerp maakt de gemeente samen met de bewoners uit de Oranjebuurt. In dit ontwerp streeft de gemeente naar een veilige en duurzame inrichting. In het eerste kwartaal van 2023 tot eind december 2024 vinden de daadwerkelijke werkzaamheden plaats. Houdt deze website in de gaten. Regelmatig plaatsen we updates over de ontwikkelingen in uw wijk. 

Planning werkzaamheden

Bekijk wanneer er werkzaamheden gepland staan in uw straat

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de herinrichting van de Oranjebuurt in Dieren

Schrijft u zich hier in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Abonneer u hier op onze nieuwsbrief en wij houden u op de hoogte over de voortgang van de herinrichting van de Oranjebuurt in Dieren.

De laatste nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Abonneer u hier op onze nieuwsbrief en wij houden u op de hoogte over de voortgang van de herinrichting van de Oranjebuurt in Dieren.

GWW-werkzaamheden-bord-wit
GWW-werkzaamheden-bord-wit

Bij de herinrichting van de Oranjebuurt werken we aan

Oranje_Buurt_Mee_kroontje

Planning

30 augustus 2021
Start
Start voorbereidende werkzaamheden herinrichting Oranjebuurt Dieren
 • lancering website
 • informeren bewoners
november 2021
Participatie
Inbreng ideeën

Tot en met 12 november 2021 verzamelen van top 5 knelpunten, zorgen en of ideeën in uw wijk.

december 2021
Oranje buurt mee!
Informatiepunt Oranje buurt mee!

Informatiepunt aanwezig in de wijk. Bewoners kunnen tussen 9 en 19 uur vrijblijvend informatie krijgen over de stand van zaken van de werkzaamheden in de wijk.

28 maart 2022
Publicatie schetsontwerp
Publicatie schetsontwerp

Op maandag 28 maart is het digitale schetsontwerp op deze website gepubliceerd. Ook is er tot en met 8 april de mogelijkheid om hierop te reageren dmv het online reactieformulier op deze website.

30 maart 2022
Bewonersbijeenkomst
Bewonersbijeenkomst

Presentatie concept ontwerp

 • Waar: Theothorne Dieren
 • Hoe laat: Vrije inloop tussen 18.00 en 21.00 uur

Op de volgende momenten wordt er een korte toelichting op de totstandkoming van het schetsontwerp. Deze presentatiemomenten vinden plaats op 18.30 uur en om 19.45 uur.

april 2022
Oranje buurt mee!
Oranje buurt mee!

Informatiepunt aanwezig in de wijk. Bewoners kunnen tussen 9 en 19 uur vrijblijvend informatie krijgen over de stand van zaken van de werkzaamheden in de wijk.

22 juni 2022
Inloopbijeenkomst
Inloopbijeenkomst

Presentatie definitieve ontwerp en Oranje buurt mee. 

 • Datum: Woensdag 22 juni 2022
 • Waar: Theothorne te Dieren
 • Tijdstippen: Vrij inlopen tussen 18.30 en 21.00 uur

Tijdens twee momenten wordt er een korte toelichting gegeven op de totstandkoming van het voorlopig ontwerp. Deze presentatiemomenten zijn om 19.00 uur en om 20.00 uur.

september 2022
Oranje buurt mee!
Oranje buurt mee!

Informatiepunt aanwezig in de wijk. Bewoners kunnen tussen 9 en 19 uur vrijblijvend informatie krijgen over de stand van zaken van de werkzaamheden in de wijk.

januari 2023
Start uitvoering werkzaamheden
Start uitvoering werkzaamheden
In het eerste kwartaal van 2023 tot en met het laatste kwartaal van 2024 vinden de daadwerkelijke werkzaamheden in de wijk plaats. Zodra de planning hiervan beschikbaar is, publiceren we deze ook in deze tijdlijn.
maart 2023
Definitief ontwerp
Definitief ontwerp

Begin december zal op deze website het definitieve ontwerp worden gepubliceerd.

april 2023
11, 12 en 13 april
grondradar onderzoek
 • De werkzaamheden worden op 11, 12 en 13 april 2023 gefaseerd uitgevoerd. Zie bijgevoegde tekening.
 • De werkzaamheden vinden tussen 8:00 uur en 16:00 uur plaats.
 • Gelieve uw auto(s) uit de zone te plaatsen tijdens werkzaamheden.
2e kwartaal 2023
Planning werkzaamheden
Planning werkzaamheden bekend

De planning rondom de werkzaamheden in de wijk zal later bekend worden gemaakt.

27 juni 2023
15.00 - 19.00 uur
Inloopmoment Wilhelminaplein
Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met ons en om de planning en fasering te laten zien. Dit inloopmoment houden wij op het Wilhelminaplein op 27 juni 2023 van 15.00 tot 19.00 uur. U kunt vrij inlopen en beantwoorden graag uw vragen.
Fase 0
3 juli - 28 juli 23
Fase 0: Wilhelminaplein

Wij starten op 3 juli 2023 met onze werkzaamheden op het Wilhelminaplein. Hier maken wij een ondergrondse hemelwaterbuffer waarin het hemelwater infiltreert. Aangrenzende bewoners worden via een bewonersbrief nader geïnformeerd.
Ook voor de overige fases wordt u vroegtijdig met een bewonersbrief geïnformeerd wanneer de werkzaamheden bij u in de straat worden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats in de straten die op het kaartje op de achterzijde van deze brief zijn weergegeven.

Bekijk de werkzaamheden planning per straat

>>
Fase 1
25 maart 24 - 28 juni 24
Fase 1: Wilhelminaweg
Fase 2
19 januari 24 - 12 juli 24
Fase 2: zuid

Kon. Sophiastraat
Kon. Wilhelminaplein
Pr. Beatrixlaan
Kon. Mariastraat
Pr. Bernardlaan
Kon. Julianalaan

Bekijk de werkzaamheden planning per straat

Fase 3 (afgerond)
11 januari 24 - 12 april 24
Fase 3: midden

Kon. Julianalaan
Pr. Irenelaan

Bekijk de werkzaamheden planning per straat

Fase 4
10 juli 24 - 1 november 24
Fase 4: midden
Fase 5
3 oktober 24 - 19 december 24
Fase 5: midden

Kon. Mariastraat
Pr. Margrietlaan

Bekijk de werkzaamheden planning per straat

Fase 6
18 juni 24 - 19 december 24
Fase 6: Buitensingel

Levensloopbestendige inrichting

In het nieuwe ontwerp wordt gestreefd naar een levensloopbestendige inrichting. Dit houdt in:

 • Het vernieuwen en vergroten van riolering en afkoppelen van hemelwater om wateroverlast te voorkomen;
 • Streven naar minder stenen en meer groen in de wijk;
 • Rekening houden met klimaatadaptatie zoals het verminderen van hittestress, versterken van de biodiversiteit (ecologie);
 • Verkeerstechnische inrichting conform ‘duurzaam veilig’ 30 km/uur.
Toekomstbestendige inrichting
Gescheiden rioolstelsel
Verkeersveiligheid vergroten
Groenstructuur verbeteren
Hittestress verminderen
Biodiversiteit versterken

mrt
'22

Bewonersbijeenkomst

Bewonersbijeenkomst

maart 2022

Bij deze bewonersbijeenkomst zal het concept ontwerp gepresenteerd worden.

Wat vindt u?

Participatie

Omdat Gemeente Rheden veel waarde hecht aan de huidige beleving van de inwoners, is er een participatietraject opgesteld waarbij alle betrokkenen al vroegtijdig inbreng kunnen leveren. Dit wordt ook wel ‘beginspraak’ genoemd.

Het participatietraject ziet er als volgt uit:

November 2021 – Digitaal inbrengen wensen en ideeën

December 2021 – Oranjebuurtmee! in de wijk aanwezig (informatiepunt)

Maart 2022 – Bewonersbijeenkomst (presentatie concept ontwerp)

April 2022 – Oranjebuurtmee! in de wijk aanwezig (informatiepunt)

Juni 2022 – Inloopbijeenkomst (presentatie definitief ontwerp)

Juli 2022 – Oranjebuurtmee! in de wijk aanwezig (informatiepunt)

Oktober 2022 – Oranjebuurtmee! in de wijk aanwezig (informatiepunt)

Heeft u zelf ideëen of wensen met betrekking tot de herinrichting van de Oranjebuurt in Dieren?

Praat mee!

U kunt tot en met 12 november 2021 digitaal uw top 5 ideeën voor de toekomst aangeven en uw top 5 knelpunten of zorgen over de huidige situatie kenbaar maken. Dit doet u via dit formulier. 

Alle inbreng wordt transparant en overzichtelijk verwerkt tot één document en gepubliceerd op de website.  Thema:

  Straat:
  Meest gestelde vragen

  FAQ's

  Antwoord- Huisaansluitingen

  Het is mogelijk dat uw rioolaansluiting samen met die van uw buren wordt aangeboden op het riool van de gemeente.
  Indien u een eigen aansluiting wilt op het gemeenteriool, is het mogelijk om dit voor een gereduceerd bedrag te doen binnen het project Reconstructie Oranjebuurt.

  Zodra u kenbaar heeft gemaakt dat u hier gebruik van wilt maken wordt er een leiding gelegd tot aan uw erfgrens. 
  De standaard aansluitkosten liggen tussen de € 800,- en € 1.250,-.

  Let op! Omdat er al werkzaamheden in de weg plaatsvinden worden de aansluitkosten voor een huisaansluiting voor de bewoner in de Oranjebuurt verlaagd naar € 500,-.

  De kosten om het riool aan te sluiten op eigenterrein zijn geheel voor uw eigen rekening.

  De aanvraag kunt u doen via Rioolaansluiting – gemeente Rheden

  Zodra uw kenbaar heeft gemaakt dat u hier gebruik van wilt maken wordt er een leiding gelegd tot aan uw erfgrens waarop aangesloten kan worden.

  Dit zijn dan ook de kosten die betaald dienen te worden. De kosten om het riool aan te sluiten op eigenterrein zijn geheel voor uw eigen rekening.

  Antwoord- De verkeersblokkades uit Oranjebuurt zijn tijdelijk verwijderd om overlast en opstoppingen voor bewoners van de Oranjebuur te beperken. Het is een tijdelijke situatie en de verkeersblokkades worden teruggeplaatst op basis van het definitieve ontwerp.

  Antwoord- De verwachting is dat het verkeer in de wijk afneemt naar mate de afsluiting van de Wilhelminaweg aanhoud. Verkeer gaat hierdoor meer gebruik maken van de Harderwijkerweg en de Spankerenseweg. Aan de buitensingel komt er een inrijverbod voor vrachtverkeer en worden er wegversmallingen geplaatst om doorgaand verkeer nog meer te ontmoedigen. Voor personenauto’s blijft deze toegankelijk omdat er voldoende (2,35 meter) rijbaanbreedte overblijft.

  Antwoord- Ja, het klopt dat sommige werkzaamheden iets achterlopen in vergelijking met de opgestelde planning.

  Dit heeft te maken met meerdere factoren. Zo heeft de grote hoeveelheid regen gezorgd voor vertraging tijdens de werkzaamheden. 

  Ook heeft Vitens enkele werkzaamheden moeten uitvoeren op locaties waar het nieuwe riool waterleidingen heeft gekruist.

  Dit alles heeft ervoor gezorgd dat in Fase 3D en 3E er vertraging is ontstaan met name bij het aanleggen van het straatwerk.
  Als gevolg van het achterlopen met het straatwerk bestaat een relatief groot deel van de rijbanen momenteel uit halfverharding.

  De stratenmakers zijn op 29-02 gestart met het plaatsen van de opsluitbanden en trottoirbanden met daarbij het doel zo spoedig mogelijk de verloren tijd inhalen zodat de werkzaamheden weer volgens planning lopen.

  Heeft u nog vragen?

  Contact

  Voor meer informatie over de ontwikkelingen van het project houdt u deze website in de gaten en/of meld u aan voor de online nieuwsbrief. Hierop geven we ook updates over het werk.

  Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, de heer J. Maresch.

  Jasper Maresch 
  Omgevingsmanager – GWW Ingenieurs

  opdrachtgever
  voorbereiding
  participatie