Ga naar de inhoud

3 juli start werkzaamheden – 27 juni inloopmoment Wilhelminaplein

Met deze bewonersbrief informeren wij u over de werkzaamheden die op maandag 3 juli 2023 gaan starten in de Oranjebuurt. In opdracht van de gemeente Rheden gaat Liemers Wegenbouw b.v. dan aan de slag met de verharding en riolering in uw woonomgeving.

Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met ons en om de planning en fasering te laten zien. Dit inloopmoment houden wij op het Wilhelminaplein op 27 juni 2023 van 15.00 tot 19.00 uur. U kunt vrij inlopen en beantwoorden graag uw vragen.

Wie wij zijn?
Liemers Wegenbouw B.V is een plaatselijke aannemer gespecialiseerd in de uitvoering van grond-, riool- en verhardingswerkzaamheden. Wij bestaan ruim 43 jaar en hebben dit soort projecten eerder uitgevoerd binnen de gemeente Rheden.

De dagelijkse aansturing op het werk wordt gedaan door onze uitvoerder Peter Nieuwkoop en onze projectleider Jos van Deursen. Uw aanspreekpunt vanuit de gemeente Rheden is de omgevingsmanager Jasper Maresch. Verderop in deze brief leest u hoe u ons kunt bereiken voor vragen en-/of opmerkingen.

Wat gaan wij doen?
In de gehele wijk breken wij de bestaande verharding binnen het openbare gebied op. Ook de bestaande riolering wordt vervangen voor een nieuw gescheiden rioolstelsel waarbij wij een nieuw hemelwaterriool aanleggen. De nieuwe verharding in de rijbaan worden uitgevoerd in gebakken stenen. De trottoirs voorzien wij van nieuwe betontegels. In de Wilhelminaweg worden de trottoirs voorzien van nieuwe gebakken stenen.

Wanneer gaan wij wat doen?
Wij starten op 3 juli 2023 met onze werkzaamheden op het Wilhelminaplein. Hier maken wij een ondergrondse hemelwaterbuffer waarin het hemelwater infiltreert. Aangrenzende bewoners worden via een bewonersbrief nader geïnformeerd.
Ook voor de overige fases wordt u vroegtijdig met een bewonersbrief geïnformeerd wanneer de werkzaamheden bij u in de straat worden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats in de straten die op het kaartje op de achterzijde van deze brief zijn weergegeven.

Bereikbaarheid
De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van uw woningen. Tijdens de werkzaamheden is per afgesloten fase uw oprit met voertuigen niet bereikbaar, wel blijft uw woning te voet bereikbaar.

Aanbieden huisvuil
Met de vuilophaaldienst hebben wij afspraken gemaakt om uw huishoudelijk afval op de reguliere momenten in te zamelen. Uw container kunt u op de gebruikelijke momenten aanbieden. Is de weg voor uw deur afgesloten, dan kunt u uw container voor uw woning op de stoep plaatsen. Wij zorgen ervoor dat uw container van maandag t/m vrijdag op de afgesproken inzamelplekken komt en plaatsen deze na leging weer terug bij uw woning. Zorg ervoor dat uw huisnummer duidelijk zichtbaar is op de container.

Vragen en contact
Mogelijk heeft u naar aanleiding van deze brief vragen over de detailwerkzaamheden bij u voor de deur. Hiervoor nodigen wij u graag uit op het eerder genoemde inloopmoment.

Ook bieden wij u de gelegenheid om uw vragen te stellen op het wekelijks inloopuur. Dit is elke woensdag van 23 augustus 2023 van 13.00 tot 16.00 uur in de keet op het Wilhelminaplein.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de omgevingsmanager Jasper Maresch van de gemeente Rheden. Hij is te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur via:

Rechtstreeks telefoonnummer: 06-58962819

Met vriendelijke groet,

Liemers Wegenbouw b.v. en Gemeente Rheden