Ga naar de inhoud

Gemeente Rheden start met herinrichting Oranjebuurt Dieren

DIEREN – De gemeente Rheden start dit najaar met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Oranjebuurt in Dieren. De riolering in deze wijk is verouderd en moet vervangen worden. Omdat de straat open moet, kijkt de gemeente ook direct kritisch naar de herinrichting van de openbare ruimte.

Het ontwerp gaat de gemeente samen met de bewoners uit de Oranjebuurt maken. In dit ontwerp streeft de gemeente naar een ‘levensloopbestendige’ inrichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2023 tot eind december 2024.

Wat gaat de gemeente doen?

De herinrichting van de wijk bestaat uit het vernieuwen en vergroten van het riool. Daarnaast krijgen de bewoners de mogelijkheid hun hemelwater af te koppelen om wateroverlast te voorkomen. De gemeente gaat de wijk ook op een verkeerstechnische manier inrichten volgens de ‘duurzaam veilig’ methode. Dat betekent onder andere het terugschroeven van de maximumsnelheid naar 30 km/u. Dit is nodig omdat langzaam en gemotoriseerd verkeer zich met elkaar mengen. Daarnaast krijgen de straten een klinkerverharding in plaats van asfalt.

Werkzaamheden Oranjebuurt

De werkzaamheden worden in alle straten, behalve de Noorder Parallelweg en gedeeltelijk de Prins Bernardlaan, uitgevoerd. Deze straten zijn kortgeleden al opnieuw ingericht in combinatie met de werkzaamheden voor de stationsomgeving Noord.

Meedenken

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners betrokken zijn bij hun directe woonomgeving. Daarom is er een participatietraject opgesteld waarbij alle betrokkenen al vroegtijdig hun inbreng kunnen leveren. Tot 12 november 2021 krijgen de bewoners van de Oranjebuurt de gelegenheid om digitaal kansen en knelpunten over hun wijk/straat in te dienen via www.oranjebuurtmee.nl. Dit is ook de plek waar informatie te vinden is over de ontwikkelingen in de Oranjebuurt in Dieren. Op woensdag 8 december 2021 is de gemeente van 9.00 tot 19.00 uur met een informatiepunt aanwezig in de wijk. Bewoners kunnen vrijblijvend in gesprek over hun wijk en indien nodig meer informatie krijgen over het proces en de planning.

 

Wethouder Dorus Klomberg:

’De manier waarop we deze wijk gaan aanpakken is fantastisch. We vernieuwen niet alleen het riool, maar kijken ook naar een toekomstbestendige inrichting. Hierbij houden we rekening met het klimaatvraagstuk – met problemen als wateroverlast en hittestress – en kijken we ook naar de snelheid van het verkeer in de wijk. Daarnaast hebben we de bewoners gevraagd over welke knelpunten we nog moeten nadenken. Als wij dat nu volledig in beeld krijgen, kunnen we de wijk in één keer goed aanpakken en hoeven we de komende jaren niet voor kleine aanpassingen terug te komen. Want zo’n klus brengt wel wat overlast met zich mee. Maar ik hoop dat het uiteindelijke resultaat bijdraagt aan een fijne leefomgeving voor de bewoners van de Oranjebuurt in Dieren.’