Ga naar de inhoud

Informatie verdere werkzaamheden Oranjebuurt

Wat gaan wij doen
Binnenkort gaan wij verder met de werkzaamheden in de Buitensingel, met fase 6A. De werkzaamheden starten vanuit de Wilhelminaweg richting de Pr. Hendrikstraat. Op de overzichtskaart is deze werkrichting weergegeven met een rode pijl. Wij verwijderen de oude verharding en vervangen de bestaande riolering. Vervolgens wordt de nieuwe verharding aangebracht.

Wanneer gaan wij wat doen
Wij starten op woensdag 19 juni 2024 met de opbreekwerkzaamheden in fase 6A-1.
Wij verzoeken u om uw voertuigen, woensdag voor 07:00, buiten deze werkvakken te parkeren.

Vanaf maandag 24 juni lopen de werkzaamheden van fase 6a-1 door in de fase 6A-2. Omwille van de voortgang en bereikbaarheid voeren wij de werkzaamheden in fase 6A-2 in de nacht uit. De nachtwerkzaamheden duren tot en met 29 juni 2024. Hiervoor is de APV (vergunning) afgegeven. De totale werkzaamheden van fase 6A-1 en 6A-2 duren ongeveer tot en met 25 juli 2024.

Bereikbaarheid
De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van uw woning en-/of onderneming. Tijdens de genoemde werkzaamheden is de fase 6A geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Uw woning en-/of onderneming is te allen tijde te voet bereikbaar.

Vanaf 13 mei is het parkeerverbod in de Buitensingel van toepassing.
Om de bereikbaarheid richting winkels en bedrijven en de doorstroming van werkverkeer te garanderen via de Buitensingel, verzoeken wij u om voertuigen alleen binnen de parkeervakken te parkeren, of op uw eigen inrit. Dit geldt voor de gehele Buitensingel. Aan de oneven zijde van de Buitensingel staan de tijdelijke parkeerverboden. Wij verzoeken u vriendelijk om hier dus geen voertuigen te parkeren.

Aanbieden huisvuil
Het aanbieden van uw huisvuil heeft geen gevolg voor u. U kunt uw huisvuil gewoon aanbieden zoals u gewend bent. De aannemer plaatst dit vervolgens buiten het werkvak op een voor de inzamelaar bereikbare locatie.

Overhangend groen
Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat voor de start van de werkzaamheden al het groen dat over het trottoir hangt terug gesnoeid wordt tot aan de erfgrens. Uw medewerking wordt gewaardeerd.

Vragen en contact
Mogelijk heeft u naar aanleiding van deze brief vragen over de detailwerkzaamheden of bereikbaarheid bij u voor de deur. Voor vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Jasper Maresch van de gemeente Rheden of de uitvoerder Peter Nieuwkoop van Liemers Wegenbouw B.V.

Zij zijn te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur via:
Rechtstreeks telefoonnummer Jasper Maresch: 06-58962819
Rechtstreeks telefoonnummer Peter Nieuwkoop: 06-41016549

Ook bieden wij u de gelegenheid om uw vragen te stellen op het wekelijks inloopuur. Dit is elke woensdag van 13.00 tot 14.00 uur in de keet op het Wilhelminaplein.

Met vriendelijke groet,

Liemers Wegenbouw b.v. en Gemeente Rheden