Ga naar de inhoud

Ruim 300 suggesties voor de Oranjebuurt

Inbreng bewoners
De afgelopen weken is begonnen met de inventarisatie onder de inwoners. Om de wensen en knelpunten in kaart te brengen is Neerlands in opdracht van gemeente Rheden een participatietraject gestart. Via een bewonersbrief en huis-aan-huis flyer zijn de bewoners hierover geïnformeerd. Op deze website hebben bewoners tot en met 12 november 2021 digitaal hun wensen, ideeën en knelpunten met betrekking tot de Oranjebuurt in kunnen brengen.

Gemeente Rheden spreekt haar waardering uit naar de hoge betrokkenheid van bewoners. In totaal zijn er 316 suggesties ingezonden, waarvoor dank! Van deze ingediende suggesties hebben een groot aantal betrekking op de verkeersveiligheid. Sluipverkeer en (te) hard rijden zijn dan ook vaak geuite zorgen. Ook parkeerproblematiek in (delen van) de wijk en de mogelijkheid om regenwater af te koppelen om zo de belasting van het riool te verminderen worden genoemd. Op het gebied van de groenvoorziening is een veelgenoemde wens om bomen en groen te behouden en waar mogelijk aan te vullen met (inheemse) soorten voor een grotere biodiversiteit.

Alle inbreng is verwerkt tot één transparant en overzichtelijk document en kunt hier vinden.